Tarihçe

» Anasayfa » İzmit Ziraat Odası » Tarihçe

İZMİT ZİRAAT ODASI VE ZİRAAT ODALARI TARİHÇESİ


    Özellikle Mahalle ve köylerde geçimini tarımla sağlayan insanlarımızın örgütlenmesinde en önemli mesleki kuruluş ve sivil toplum örgütü Ziraat Odalarıdır. İzmit Ziraat Odası 1963 yılında kurulmuş olup günümüze kadar faaliyetlerine devam etmektedir. Şu anda gerek üye gerekse temsilcilikler vasıtasıyla İzmit teki tüm mahalle ve köylerimizde temsil edilmektedir. 4.000 civarında üyesi ile kentimizin en güçlü üye yapısına sahip sivil toplum örgütlerinden biridir. Odamız 6964 sayılı kanunla kurulmuş olup, çiftçilerimizin mesleki hizmetlerini görmek, tarım sektörünün gelişmesine çalışmak, devletin tarımsal plan ve programının gerçekleşmesine yardımcı olmak, çiftçinin genel ihtiyaç ve mesleki faaliyetlerinde kolaylık, birbirlerine ve devletle ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hakim kılmak amacıyla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde sivil yönetime sahip kuruluştur.Çiftçilerin devlet ile ilişki ve işbirliğini sağlayan Ziraat Odalarının en önemli görevlerinden biride çiftçilerimizin haklarını, menfaatlerini korumak ve kollamaktır. Az bir zaman öncesine kadar; ihtiyacı olan tarım ürünlerini yetiştiren, birçok üründe üretim fazlasını dışarıya satan dünyanın yedi ülkesinden biri olan ülkemiz, günümüzde; kuru fasulye, nohut, mercimek, susam, buğday, canlı hayvan, et ithal eder duruma gelmiştir. Birisi ötekine tercih edilmeden, başa baş gitmesi gerekirken; 1980 yılından itibaren devlet politikası haline gelen, her şeye rağmen sanayi anlayışı, tarımın ihmal edilmesine sebep olmuştur. Sonuçta; Atatürkün Köylü Milletin Efendisidir söylemi günümüzde unutulmuş, ülkemizde ihmal edilen ve tutarlı tarım politikalarıyla desteklenmeyen tarım, gelir dağılımında en kötü durumda olan sektör haline gelmiştir.İzmit Ziraat Odası olarak tarım ve hayvancılık sektörünün yaşadığı bu olumsuzluklardan kurtularak kalkınması için devletin ulusal bir tarım politikası belirleyerek üretim planlaması yapması, stratejik ürünlerin ithalatında vergilerin artırılması, tarımsal üretimin korunması, desteklenmesi ve desteklerin zamanında ödenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.  Ziraat Odaları, ilk kez 1881 yılında çıkarılan bir tüzükle kurulmuştur. 1881-1897 döneminde ziraat odalarının sayısı 99 a yükselmiştir. Bu yıllarda, genel olarak bir danışma kurulu niteliğinde olan ziraat odalarından beklenilen hizmetler yeterli görülmemiştir. 1912 yılında çıkarılan bir tüzükle ziraat odalarının ilçe düzeyinde kurulması sağlanmıştır.


     Başlangıçta, ziraat odalarına yeterince mali kaynak temin edilemediğinden, odalar kendilerinden beklenen görevleri yapamamışlardır. Cumhuriyet döneminde, 1937 yılında yürürlüğe giren, 3203 Sayılı Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilatı Kanunu nun 6 ve 7 inci maddelerine göre, ziraat odalarının yeniden canlandırılmasına çalışılmış ve bu amaçla 1940 yılında birçok ziraat odasının seçimleri yapılarak teşkilatlanma ağı genişletilmiştir. Ancak, başarılı bir sonuç elde edilememiştir. Sonraki yıllarda, ziraat odalarının, çiftçileri bünyesinde toplayan aktif bir kuruluş olmaları için özel bir kanuna ihtiyaç olduğu anlaşıldığından, böyle bir kanunun çıkarılması yönünde çalışmalar yapılmıştır.


     6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Kanunu 1957 yılında yürürlüğe girmiştir. Ancak, kanuna ilişkin tüzüğün zamanında çıkarılmaması nedeni ile ziraat odalarının faaliyete geçmeleri 1963 yılından itibaren başlamıştır. Aradan geçen süre içerisinde, 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu nun bazı maddeleri, 1971 yılında 1330 Sayılı Kanun la, 1984 yılında 2979 Sayılı Kanunla, 2004 yılında ise 5184 ve 5234 sayılı Kanunlarla değişikliklere uğramıştır. Çiftçilik ile uğraşanların yasal kuruluşu olan ziraat odaları da, diğer meslek kuruluşları gibi hukuki dayanağını Anayasa dan alan kamu kurumu niteliğinde mesleki kuruluşlarıdır.
Anasayfa |Bilgi Edinme |İletişim

İzmit Ziraat Odası | Yenişehir Mah.İzmit Kaymakamlığı Zemin Kat- İzmit / KOCAELİ

Telefon: (0262)321 24 73 | Fax: (0262) 323 29 19

izmitziraatodasi41[at]hotmail.com